Saturday, October 22, 2016

Luigelendur Sacha Dench TartusKõigi takistuste – ebasobiva ilma, tõsise jalavigastuse, piiriületussekelduste – kiuste jõudis 21. oktoobril Tartusse looduskaitsjast tiiblendur, inglanna Sacha Dench, kes mõtles välja ja viib nüüd ellu idee, kuidas pöörata laiemalt avalikkuse tähelepanu väikeluige kiiresti halvenevale olukorrale ja asurkonna kahanemisele. Ta lendab tiibvarjuga läbi kogu väikeluikede rändetee pesitusaladelt Venemaa tundrates kuni talvituspaika Inglismaal, kokku 7500 km, ning kohtub sel teel elavate inimestega, et arutada, kuidas saaks luikede olukorda parandada.


Sacha Dench peab Tartu Raekoja platsile saabumise järel Eesti väikeluigeuurija, EMÜ ornitoloogi Leho Luigjõega aru päevakava üle

Mis keeli kõnelevates riikides Sacha koos saatemees-
konnaga viibib, saab lugeda saatemees-
konna liikme särgilt
 Kohtumisi Raekoja platsil: EMÜ põllumajanduse- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe annab kingituseks Haapsalu salli, ...
 

... ELFi talgute juht Siim Kuresoo talguliste keedetud moosi
Põgus jutuajamine linnapea Urmas KlaasigaSacha seab oma lennumasina istmele noore tartlase, võib-olla tulevase tiiblenduri

Istme proovib ära ka Tartu loodusmaja õpetaja Aire Orula; ütleb, et on mugav


Sacha saatemeeskonna üks ülesandeid on kõik rännu jooksul toimuv hoolikalt dokumenteerida
 Et Sachat kandev tiib korralikult sirgu tõmmata, kulub kümme inimest. Tiiva otste juurde on pargitud tiiblenduri saateautod

 Õhtupoolel on Sacha ja tema saatemeeskond Tartu loodusmajas külas ornitoloogiaringi õpilastel. Esmalt käiakse maja talveaias (vasakult esimene ja teine on ringi juhendajad Elo Hermann ja Aire Orula), ...
 ... siis arutatakse, mis noori huvitab, millega nad loodusmajas tegelevad ja mida luikede heaks teha saaks. Laes ripuvad Elo Hermanni disainitud hampelmannid-luiged; neist üks rändab edasi Inglismaale


Muu hulgas vaatab Sacha üle, mida noored linnuhuvilised on talle ja luikedele soovinud.


Selliseid luigepildiga lehti jagatakse kogu teekonnal õpilastele, kellega Sacha kohtub. Ta võtab kommentaaridega pildid  kaasa ja lõpuks tehakse neist Slimbridge´is näitus. Pildil loeb oma tekste Kaarup Öövel. 

Loodusmaja vestibüülis annab Sacha mulle intervjuu
ja Leho klõpsab foto